امداد خودر تهران

امداد خودروی تهران،با کسب مجوزات لازم از مراجع ذیربط و اتحادیه با بکارگیری بیش از 2500 نفر کارشناس و نیروی متخصص در زمینه امداد رسانی و تعمیر خودرو بیش از 20 سال می باشد در سراسر این مشغول به فعالیت بوده و دارای کارنامه درخشانی در این خصوص می باشد

شرح فعالیت امداد خودروی تهران:

انواع تعمیرات خودرو در محل شامل :

امداد رسانی و انتقال خودرو به مراکز تعمیرگاهی مجاز